Partneri

Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

ISEIA so sídlom v Luxemburgu je jediná organizácia združujúca slovenské vzdelávacie centrá po celom svete, ktorá zastupuje všetky kategórie riadiacich, pedagogických a odborných pracovníkov - dobrovoľníkov, detí krajanov a rodičov v krajanskom svete. Spolupracuje s viac ako 60 slovenskými vzdelávacími centrami v 17 krajinách. Cieľom združenia je podpora a rozvoj vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie pozitívneho vzťahu k Slovensku. Je partnerom pri získavaní kontaktov v zahraničí a implementácií skúseností zo zahraničia v rôznych oblastiach rozvoja spoločnosti.