Centrum excelentnosti DSA pre vodárenské profesie

Názov projektu:
Centrum excelentnosti DSA pre vodárenské profesie
Meno aktéra:
Deutsch - Slowakische Akademien, a.s.
Partneri:

Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Trebišov
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Miroslav Tóth
E-mail:
toth@dsakademien.sk
Telefón:

Popis projektu

Žiaci odboru technik vodár – vodohospodár sa učia vyhľadávať úniky vody aj v ťažko dostupných miestach. Centrum pozostáva z tréningovej haly a podzemného polygónu. V hale je vstavaná plne funkčná vodárenská armatúra. Na výcvikovej ploche je 6 úsekov s rôznymi povrchmi – trávnatý porast, zámková dlažba, asfalt, betón a štrkodrva, v ktorých sú osadené simulátory porúch. Tie sa ovládajú diaľkovo.

Príbeh spolupráce

SSOŠ DSA v Trebišove pripravuje budúcich vodárov pre vodárenské podniky v okolí Trebišova. Vďaka centru excelentnosti pre vodárenské profesie prichádzajú žiaci na prax do Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (VVS) a Slovenského vodárenského podniku, š.p. (SVP) pripravení porozumieť a vykonávať svoje úlohy. S SVP vstúpila škola do systému duálneho vzdelávania. VVS sa podieľala na vybavení Centra. O absolventov je zo strany zamestnávateľov záujem.

Značky