Cesty do praveku východného Slovenska

Názov projektu:
Cesty do praveku východného Slovenska
Meno aktéra:
Roman Sorger/Haliganda
Partneri:

Východoslovenské múzeum Košice

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice, Prešov, Michalovce, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Bardejov, Trenčín
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Roman Sorger
E-mail:
roman.sorger@gmail.com
Telefón:
0908659735

Popis projektu

Projekt je koncipovaný ako spojenie troch vecí: 1. výstava originálnych paleontologických a archeologických nálezov z východného Slovenska od prvohôr po štvrtohory- mamutí zub, amonity, belenmity, fosílie rastlín, treťohorné drevo a červy, žraločie zuby… Artefakty sú nainštalované na mape východného Slovenska, na ktorej deti hľadajú- podľa farebného rozlíšenia podkladových panelov jednotlivé lokality a obdobia. Mnohých artefaktov sa deti môžu dotknúť alebo si ich prezrieť pod mobilnými lupami. Artefakty sú doplnené obrazmi F.Burina, rekonštrukciami živočíchov,replikami nálezov a archeo-pieskoviskom s imitáciami nálezov, kde si deti vyskúšajú prácu paleontológa a archeológa. 2. Divadelný výstup- lov mamuta- interaktívny, prezentujúci život, materiály, zručnosti a správanie pravekého človeka. 3.Koncert na rekonštruovaných pravekých nástrojoch-štrbinový bubon, berimbao…