Dištančná telesná výchova na SŠ

Názov projektu:
Dištančná telesná výchova na SŠ
Meno aktéra:
Mgr. Martin Dovičák, PhD.
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Inovácie, Telesná dištančne v prírode
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava FMFI UK
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Martin Dovičák
E-mail:
martin.dovicak@gmail.com
Telefón:
421 902429978

Popis projektu

Aplikácia Strava ponúka prostredie pre kluby(triedy), kde si môže učiteľ TV vytvoriť 10 tried a sledovať ich aktivity.

Príbeh spolupráce

Okrem pandemickej situácie, je problém, že už na druhom stupni nám stúpa počet necvičiacich. Aplikácia Strava ponúka formu docvičovania pre necvičiach, a tým zabezpečuje pohyb aj pre tých, ktorí nemôžu na hodine cvičiť z rôznych dôvodov.

Odkaz realizátorov projektu

Projekt potrebuje spoluprácu s vývojármi aplikácie STRAVA, aby vytvorili aj explicitné učiteľské prostredie.