Eduworld.sk

Názov projektu:
Eduworld.sk
Meno aktéra:
Zuzana Gránska
Partneri:
Ciele projektu:
Popularizácia tém výchovy, vzdelávania a sebarozvoja formou populárno-náučných článkov.
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb, Výchova, rodičovstvo
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Popularizácia tém výchovy, vzdelávania a sebarozvoja formou populárno-náučných článkov.
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Ide o online projekt
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Zuzana Gránska
E-mail:
granska@eduworld.sk
Telefón:
421 908859323

Popis projektu

Internetový portál Eduworld.sk sa zameriava na podporu tém výchovy, vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých; zviditeľňovanie dôležitých hodnôt v spoločnosti; vytváranie pozitívneho prostredia, kde sa spájajú rodičia, učitelia a študenti. Okrem magazínu, kde denne pribúdajú nové populárno-náučné články pre rodičov, učiteľov, študentov, ale i širšiu verejnosť, ktorú zaujímajú témy sebarozvoja, portál obsahuje rôzne aktivity pre deti, vzdelávacie materiály, databázy jaslí, materských, základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje aj databázu kurzov a školení pre deti i dospelých.