IROP

Názov projektu:
IROP
Meno aktéra:
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, zvýšenie počtu žiakov na odbornom výcviku na SOŠ
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
odborné vzdelávanie
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika)
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Zlaté Moravce
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Pallya
E-mail:
robert.pallya@sostzm.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Rekonštrukcia dielní odborného výcviku, zariadenie dielní novými strojmi, linkami, technológiami

Príbeh spolupráce

NSK koordinoval celý projekt