Kniežacia hrobka

Názov projektu:
Kniežacia hrobka
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
Partneri:

SAV, archeologické pracovisko Nitra
Podtatranské múzeum, Poprad

Ciele projektu:
Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Výskum a vývoj (R&D)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
Obdobie realizácie:
2018, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Marta Perignáthová
E-mail:
riaditelka@supkk.sk
Telefón:
421 948048242

Popis projektu

Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch. Najpôsobivejšími časťami súboru objavených pamiatok z objektu boli časti dreveného nábytku, ktoré sú skutočným unikátom a poznáme ich z germánskych či rímskych hrobiek. Z drevených predmetov sa našli tieto: posmrtné lôžko, okrúhly stolík z topoľa s priemerom dosky 92 cm, stolček a vyrezávaná ozdobná hracia doštička zo spoločenskej hry. Naša škola spolupracuje na tomto projekte s SAV Nitra. Žiaci odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb vyrobili tieto repliky: posmrtné lôžko – 2 ks, vyrezávané ozdobné hracie doštičky – v počte 5 ks, nástroje, modely stolov rôznych veľkostí a model kniežacej hrobky. Stôl v skutočnej veľkosti pomohla zhotoviť firma Drevointerier Bajus.

Príbeh spolupráce

Zhotovovanie replík z kniežacej hrobky zo 4.-5. storočia zhotovujú žiaci ŠUP v Kežmarku. Z dôvodu pandémie a dištančného vzdelávania je hotovovanie artefaktov pozastavené.

Odkaz realizátorov projektu

Spolupráca s SAV a Podtatranským múzeom pokračuje. Repliky artefaktov z kniežacej hrobky budú vystavené v Podtatranskom múzeu v Poprade.