Letná škola biomedicíny

Názov projektu:
Letná škola biomedicíny
Meno aktéra:
Lekárska fakulta UK/ Ústav molekulárnej biomedicíny
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Výskum a vývoj (R&D), Prírodovedné odbory
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava, Lekárska fakulta UK
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Veronika Borbélyová
E-mail:
borbelyova.veronika88@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Študenti stredných škôl, vysokých škôl zo Slovenska a zo zahraničia spoločne riešia reálne vedecké experimenty z oblasti molekulárnej biomedicíny.