MiniErasmus

Názov projektu:
MiniErasmus
Meno aktéra:
Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)
Partneri:

Partnerské vysoké školy a fakulty, stredné školy

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie, Poskytnutie zážitku za cieľom čo najoptimálnejšieho výberu vysokej školy
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Kariérové poradenstvo
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Predovšetkým Bratislava, Banská Bystrica, Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Michal Čmelík
E-mail:
mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu
Telefón:

Popis projektu

Zmyslom projektu je umožniť žiakom stredných škôl zorientovať sa na komplikovanom trhu vysokých škôl a vybrať si tú správnu. ME sa realizuje unikátnou formou – umožňuje žiakom stredných škôl v priebehu jedného týždňa (nedeľa – štvrtok) zažiť vysokú školu na vlastnej koži. Študent má na výber desiatky možných fakúlt, ktoré môže zažiť ešte pred podaním prihlášky. Žiak sa počas projektu zúčastňuje skutočných prednášok a seminárov ponúkaných odborov podľa vopred pripraveného rozvrhu pre žiakov. Pohybuje sa v prostredí budúcich spolužiakov a zisťuje ako vyzerá vysokoškolský život. Okrem toho je pre žiaka dostupný rozsiahly sociálny a vzdelávací program od organizátora. Projektu sa bežne zúčastňuje okolo 500 žiakov zo stredných škôl celého Slovenska.

Odkaz realizátorov projektu

MiniErasmus je príležitosť pre žiakov stredných škôl vyriešiť spoločnosťou podceňovanú otázku správneho výberu vysokej školy. Zároveň sa v rámci projektu snažíme teenagerov edukovať, že výber školy nie je len krátkodobá záležitosť, ale vysokú školu je potrebné vybrať vzhľadom na pracovné pozície, v ktorých sa je možné uplatniť po jej absolvovaní. V konečnom dôsledku tak projekt bojuje s dnešným stále narastajúcim fenoménom - slabá uplatniteľnosť mladých na trhu práce.