Moderné vzdelávanie vo fyzike, didaktické prostriedky a metódy na výučbu fyziky (ERASMUS+)

Názov projektu:
Moderné vzdelávanie vo fyzike, didaktické prostriedky a metódy na výučbu fyziky (ERASMUS+)
Meno aktéra:
Xtalin Mérnöki Tervező Kft.
Partneri:

Nadácia Pro Ratio Šamorín, Bolyai János Gimnázium Szombathely (Maďarsko), Bolyai Farkas Líceum Marosvásárhely (Rumunsko)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika)
Región:
Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Maďarsko Rumunsko
Lokalita:
Komárno, Šamorín, Szombathely (MR), Marosvásárhely (Rumunsko)
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Tibor Fonód, zástupca riaditeľ školy
E-mail:
posta@sjg.sk
Telefón:

Popis projektu

Naša škola v rokoch 2018 – 2020 bola v rámci programu Erasmus Plus zapojená do imoplementácie projektu „Crystal Clear Electronics“. V tomto projekte žiaci 4 stredných škôl z troch krajín pod vedením odborníkov testovali učivo pre fyzikálne krúžky stredných škôl z oblasti elektroniky. Učivo (celkovo v 24 kapitolách) bolo vytvorené odborníkmi z praxe v jazyku maďarskom, avšak z dôvodu jeho lepšieho využitia v rámci EÚ bude postupne sprístupená aj v anglickom jazyku. V súčasnosti je v anglickom jazyku sprístupnených 17 kapitol – postupne (do septembra 2020) sa táto časť skompletizuje. Tieto materiály spolu tvoria kompletný obsah krúžku elektroniky na strednej škole v rámci školského roku.