Online Seminár LaBáK.net

Názov projektu:
Online Seminár LaBáK.net
Meno aktéra:
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Online na https://labak.net
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Juraj Vasek
E-mail:
vasek@amavet.sk
Telefón:

Popis projektu

Seminár LaBáK.net je online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku. Súťaž prebieha každý školský rok od roku 2012, kedy začala svojim prvým ročníkom. Súťažiaci sa v súťaži naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením. Súťažiaci riešia netradičné úlohy, ktoré preveria experimentálne, multidisciplinárne vedecké zručnosti a inovatívny prístup počas 4 súťažných kôl. Úlohy často reagujú na aktuálne udalosti formou témy ročníka a taktiež jednotlivých zadaní úloh. Podobne musia súťažiaci pristupovať k riešeniu problému. Svoje riešenie úlohy súťažiaci spracujú a výsledky odošlú online. Po ohodnotení úloh dostávajú súťažiaci naspäť aj podrobnú spätnú väzbu ohľadom ich riešenia, vrátene tipov, ako ho vedia vylepšiť pre budúce kolá.