Podporný program pre riaditeľov Nový vietor

Názov projektu:
Podporný program pre riaditeľov Nový vietor
Meno aktéra:
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
doplnkové vzdelávanie riadiacich pracovníkov
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Orava
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Veronika Záškvarová
E-mail:
rozvoj@ozviac.sk
Telefón:

Popis projektu

Podporný program Nový vietor je 5-modulové vzdelávanie pre riaditeľov ZŠ a SŠ, ktoré je postavené na 4 pilieroch; princípy manažmentu zmeny, techniky agilného myslenia, projektové riadenie zmien a koučingový prístup s rozvojom cez silné stránky. Okrem získaných vedomostí účastníci stretávajú inšpiratívnych hostí zo školského i podnikateľského prostredia, ktorí sa s nimi delia o svoje príbehy zavádzania zmien, zdieľajú svoje skúsenosti a ponúkajú svoje know-how. V programe je kladený dôraz na praktickosť. Získané informácie a zručnosti účastníci aplikujú na vlastný mini-projekt – konkrétnu zmenu, ktorú by chceli zaviesť na svojich školách.

Príbeh spolupráce

V programe spolupracujeme s RNDr. Jozefom Kokoškom, ktorý má mnohoročné skúsenosti v riadiacich pozíciách z medzinárodného korporátneho prostredia. Svoju expertízu ponúka v transformačných procesoch v školách. Jeho pohľad na proces riadenia zmeny je veľkým obohatením pre účastníkov v Novom vetre. Spolu s ním aplikujú získané vedomosti a pripravujú jednotlivé kroky úspešného zavádzania zmien do svojich škôl. Počas samotného programu nadväzujeme spoluprácu aj s hosťami z podnikateľského prostredia, ktorí s účastníkmi zdieľajú svoj príbeh a prístup k zavádzaniu zmien. Vďaka takýmto diskusiám účastníci Nového vetra často konštatujú, že vedenie školy sa v mnohom podobá vedeniu stredne veľkej firmy a proces zavádzania zmien sa i vo firemnom prostredí riadi podobnými princípmi. Na základe spätných väzieb od absolventov pilotného ročníka vidíme, že riaditelia veľmi vítajú takýto typ praktického vzdelávania, vďaka ktorému sa vnímajú pripravenejší k zavádzaniu väčších či menších zmien na svojich školách. Zároveň sa Nový vietor stal platformou vzájomného zdieľania skúseností medzi riaditeľmi s možnosťou vzájomnej pomoci pri výzvach, ktoré riaditelia aktuálne riešia.

Značky