Premena školy zvnútra

Názov projektu:
Premena školy zvnútra
Meno aktéra:
LEAF
Partneri:
Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Veronika Páleníková
E-mail:
palenikova@5zszv.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Program je zameraný na podporu pedagogických zamestnancov. Ide o mentorské techniky a rozvoj vzájomnej spolupráce a podpory.
Značky