Prírodné záhrady – dobrodružstvo učenia (sa) v neobyčajnom prostredí

Názov projektu:
Prírodné záhrady – dobrodružstvo učenia (sa) v neobyčajnom prostredí
Meno aktéra:
SOSNA
Partneri:

V priebehu rokov bol hlavným partnerom LIPKA, združenie z Brna

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, CŽV, učitelia a pracovníci s mládežou
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Zdravie a wellbeing
Región:
Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde a základné a materské školy, na ktorých boli vybudované prírodné záhrady
Obdobie realizácie:
od roku 2006 doteraz
Kontaktná osoba:
Silvia Szabóová
E-mail:
baratova.viktoria@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Chceme, aby sa školské pozemky, nevábne školské dvory stali inšpirujúcim miestom pre učenie, relax, terapiu, zážitok. Preto spolu s deťmi a učiteľmi tvoríme prírodné záhrady, neobyčajné priestory. Deti aj dospelí sú intenzívne ovplyvňovaní týmto prostredím, ktoré má výrazne pozitívny vplyv na ich správanie, estetické vnímanie, toleranciu či agresivitu. Ak deti pomáhajú s dizajnom a budovaním školského dvora, je malá pravdepodobnosť, že ho potom budú ničiť. Zároveň podporujeme manažment škôl, aby k pozemku pristupovali koncepčne, aby budovali funkčný dlhodobo udržateľný systém. Podporujeme učenie sa pomocou hry v prírodnom prostredí, využitie v rámci učebných osnov vo viacerých predmetoch. Chceme, aby deti vyšli z tried a učili sa tvoriť a využívať školskú záhradu a mali z toho radosť. Čo robíme: série školení pre plánovanie, dizajnovanie a realizáciu prírodných záhrad, zážitkové vzdelávacie programy pre všetky vekové kategórie, školenia pre pedagógov a budúcich učiteľov, poradenstvo k tvorbe prírodných záhrad, tvoríme a vydávame metodické materiály, hry, pomôcky.

Príbeh spolupráce

Pre nás veľmi inšpirujúcou bola a je spolupráca s Lipkou z Brna. Je to školské zariadenie pre environmentálne vzdelávanie. Lipka je jednou z najväčších a najstarších organizácií v Českej republike, ktoré sa venujú environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete. Jednou z jej úžasných tém, ktorým sa venuje sú práve prírodné záhrady. Na jej štyroch pracoviskách sme mali možnosť vidieť rozmanitosť prístupu k záhrade ako prvku pre vyučovanie a zážitok vonku. Každý rok vydáva výborné metodické materiály, hry, pomôcky. A čo je je úplne skvelé: robia to, čo by malo byť bežné aj na Slovensku. Majú spoluprácu s Masarykovou univerzitou, z ktorej do Lipky chodia budúci učitelia na prax a vzdelávanie. Takto si predstavujeme spoluprácu aj u nás. www.lipka.cz To isté platí aj pre našu partnerskú organizáciu Garden Organic z Veľkej Británie. Malú ukážku našej spolupráce nájdete tu: https://sosna.sk/content/z-hrada-pir-cie-zo-tyr