Sofistikovaná edukácia

Názov projektu:
Sofistikovaná edukácia
Meno aktéra:
Ing. Janette Jirkův Lacková
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
ZŠ J. Alexyho vo Zvolene
Obdobie realizácie:
od r. 2014
Kontaktná osoba:
Ing. Janette Jirkův Lacková
E-mail:
janetteart@hotmail.co.uk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Môj spôsob učenia je od prvopočiatku iný ako bežný. A každý rok sa vyvíja. Nazvala som ho Sofistikovaná edukácia. Školský rok žiaci začínajú stanovením cieľa. Vytvárajú si portfóliá a v nich polročné a mesačné plány, ktoré priebežne vyhodnocujú. Sami si určujú, akou cestou sa k ich cieľom dostať a preberajú zodpovednosť za svoje výsledky práce. Majú niekoľko ciest ako dosiahnuť svoj cieľ (napr. ministrovaním na hodinách, kde preberajú zodpovednosť; cez rovesnícke, projektové učenie, kde sa učia kľúčovým kompetenciám; …. až po reflexie a spätné väzby). Hodnotenie je bodové, čo umožňuje žiakom bez strachu robiť chyby a učiť sa z nich. Až po mesiaci si body preklápajú na známku, sami. Nesúťažia, ale spolupracujú. Moje vstupy sú predovšetkým mentorské až facilitátorské. Sloboda, zodpovednosť, transparentnosť a možnosť úspechu pre každého žiaka sú najväčšie priority mojej edukácie.

Príbeh spolupráce

Do školstva som prišla po 15 rokoch podnikania. Bola som presvedčená, že mu musím pomôcť. Hneď som začala učiť inak. Nebolo to vždy ľahké. Takýmto učiteľom pomáhajú organizácie, ktoré ich prepájajú. U mňa konkrétne to boli Komenského inštitút a IRPU. Stretnutie s proaktívnymi učiteľmi mi dodávalo a vždy dodáva energiu na ďalšiu prácu. Ďalšie motivácie, ktoré som od nich dostávala boli návštevy inovatívnych zahraničných škôl, workshopy a spoznávanie sa s ľuďmi, ktoré posúvalo moje pedagogické poznanie. To som prepojila s mojimi podnikateľskými skúsenosťami. A to všetko sa odzrkadľuje v mojej edukácii. Každý rok stretávam a spoznávam nových nadšencov pre učenie. A to mi dáva nádej, že bude lepšie.