Som na tebe závislý

Názov projektu:
Som na tebe závislý
Meno aktéra:
Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Stará Ľubovňa
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Ivana Hurtošová
E-mail:
gtv.sl.riaditel@gmail.com
Telefón:
421 524323575
Web:

Popis projektu

Projekt Som na tebe závislý sa realizoval na osemročnom Gymnáziu Terézie Vansovej. V rámci projektu žiaci aktívne odhaľovali riziká nadmerného používania mobilného telefónu aby si uvedomili, že nie každý, s kým komunikujú na internete, musí byť ich priateľ. Na úvod sa zúčastnili koncertu s názvom Kyberšikana – Čo o mne vieš?, následne pripravili scenár, kulisy a natočili krátky videopríbeh, na základe ktorého nakreslili komiks a podložky do zošitov pre ostatných žiakov. Na záver zorganizovali spoločnú konferenciu pre žiakov, rodičov a učiteľov, na ktorej odprezentovali svoju prácu.