Zrovnoprávnenie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Názov projektu:
Zrovnoprávnenie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
Meno aktéra:
Ľudmila Chodelková
Partneri:
Ciele projektu:
Financovanie vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilina
Obdobie realizácie:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
E-mail:
vedenie@zirafa.sk
Telefón:
421 903243990
Web:

Popis projektu

Iniciatíva na úrovni mestského zastupiteľstva a ŽSK
Značky