Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní

SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! a je inšpirovaná partnermi z Islandu, ČR a z Fínska. Podobne ako v ČR patrí k jej úlohám monitorovanie tvorby legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania, vedenie partnerského dialógu verejnosti so zvolenými zástupcami verejnosti, ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR i zahraničia.
V neposlednom rade je cieľom SKAV predkladať proaktívne návrhy riešení, chrániace verejný záujem.

Regionálne zasadnutia SKAV

Vo februári sme zorganizovali 8 regionálnych zasadnutí SKAV v 8 krajoch na Slovensku. Spoločne s zo zástupcami 12 cieľových skupín ( študenti SS, študenti VŠ, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, odborní zamestnanci, rodičia, univerzity, vedci, neziskové organizácie, podporovatelia, firmy) sme hľadali dobré riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí na Slovensku aj na základe dobrých príkladov praxe z regiónov.

Regionálne platformy

Tematické platformy