7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Názov projektu:
7 návykov skutočne efektívnych ľudí
Meno aktéra:
Diecézny školský úrad v Žiline
Partneri:
Ciele projektu:
Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
riadenie škôl každého druhu
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilina
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
E-mail:
dsu@dcza.sk
Telefón:

Popis projektu

Semináre boli zamerané na efektivitu riadenia organizácie ale aj vlastného osobného a rodinného života