Akadémia pre riaditeľov

Názov projektu:
Akadémia pre riaditeľov
Meno aktéra:
Profesia, spol. s r.o.
Partneri:

CEEV Živica

Ciele projektu:
Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Doplnkové neformálne vzdelávanie pre riaditeľov škôl
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Liptovský Ján
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Anna Podlesná
E-mail:
podlesna@profesia.sk
Telefón:
421 903902439

Popis projektu

Akadémia pre riaditeľov je doplnkové neformálne vzdelávanie zamerané na moderné vedenie ľudí v školstve. Prieskumy Profesie ukázali, že popri zodpovednosti za každodenný chod školy, riaditelia často nemajú čas ani prostriedky na ďalšie vzdelávanie sa. Akadémia prináša do školstva úspešné riešenia z firiem a praxou overené nástroje z personálneho manažmentu. Každý ročník sa realizuje v troch moduloch. Obsahovo sú zamerané na oblasti, ktoré počas vstupných rozhovorov uviedla väčšina riaditeľov ako kľúčové. Ešte pred prvým modulom, každý účastník na svojej škole zrealizuje anonymný on-line prieskum zameraný na potreby zamestnancov a Gallup test, cez ktorý spozná svoje silné stránky. Oba výstupy sú základom pre praktickú aplikáciu poznatkov z Akadémie. Prvý modul sa venuje osobe riaditeľa, jeho líderským a manažérskym zručnostiam. Výsledkom by malo byť poznanie, akým riaditeľom by daný človek chcel byť. Druhý modul sa vzťahuje na pracovný kolektív. Riaditelia sa zameriavajú na témy, ako rozvíjať vzťahy v kolektívne, ako viesť porady, riešiť konflikty a ako motivovať svojich ľudí. Záverečný modul rozvíja pohľad na to, ako by mohla vyzerať ich škola v 21. storočí a ako zaviesť zmeny, ktoré sú udržateľné.

Príbeh spolupráce

To, že je školstvo z pohľadu ľudských zdrojov veľmi špecifické odvetvie, nemusíme zdôrazňovať. Každoročne ukončia štúdium v odbore Učiteľstvo a pedagogika stovky absolventov, no reálne si prácu v školstve hľadá iba 1 % z nich. Ostatní skúšajú šťastie v administratíve, maloobchode či na asistentských pozíciách. Nálade neprispieva ani mediálny obraz a platové ohodnotenie. Ešte zložitejšie je to, ak škola potrebuje nového riaditeľa. Na manažérske pozície (riaditeľ, zástupca riaditeľa) sa v priemere hlási 1 uchádzač. Zmena kvality a imidžu školstva na Slovensku je dlhodobý proces. No bez vetra sa ani lístok nepohne, a tak Profesia hľadá spôsoby, ako zvýšiť záujem o prácu v školstve. Od roku 2013 umožňuje materským, základným či stredným školám a školským zariadeniam inzerovať pracovné ponuky bezplatne a na jednom mieste. V súčasnosti je na portáli edujobs.sk viac ako 360 aktívnych pracovných ponúk. Aby však školy boli atraktívnejším miestom na prácu, Profesia v roku 2018 upriamila svoj pohľad na tých najdôležitejších, na riaditeľov škôl. A tak vznikol projekt Akadémia pre riaditeľov. Akadémiu pre riaditeľov doteraz absolvovalo 42 riaditeľov škôl z celého Slovenska. Do nového ročníka 2020/21 sa prihlásilo viac ako 50 záujemcov, no do samotnej Akadémie garanti projektu vybrali 20 účastníkov.

Odkaz realizátorov projektu

https://firma.profesia.sk/aktuality/akademia-pre-riaditelov-modernizuje-pristup-k-vedeniu-skol/