Aliancia súkromných jaslí a škôlok

Názov projektu:
Aliancia súkromných jaslí a škôlok
Meno aktéra:
Lucia Gomez, Lucia Brandstetter, Zuzana Saganova, Viktoria Baratova
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie
Forma vzdelávania:
združovanie zriaďovateľov
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé slovensko
Obdobie realizácie:
2016, od roku 2016
Kontaktná osoba:
Viktória Barátová
E-mail:
vierka.grohova@gmail.com
Telefón:
421 907710450
Web:

Popis projektu

Aliancia súkromných jaslí a škôlok združuje zriaďovateľov neštátnych predškolských zariadení a zariadení deti do troch rokov veku. Aliancia ma za cieľ vytvárať platformu na komunikáciu smerom do vnútra organizácie, kde si jednotliví členovia zdieľajú skúsenosti a pomáhajú si v procese konštituovania a riadenia zariadení v každodennej rutine. Smerom navonok Aliancia vystupuje ako ústredný prvok v komunikácii s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci, iniciatívne vstupuje do procesov tvorby verených politík na poli predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti, tvorby legislatívnych noriem a tiež do interakcie s regionálnymi orgánmi v snahe zosúlaďovať aplikačnú prax.