Anatómia pracovného pohovoru

Názov projektu:
Anatómia pracovného pohovoru
Meno aktéra:
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Slovensko
Obdobie realizácie:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Gubišová
E-mail:
info@educon.sk
Telefón:
421 944182531

Popis projektu

Interaktívna aktivita pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl vznikla ako potreba vytvoriť tzv. interface medzi očakávaniami zamestnávateľov a možnosťami škôl. Aktivita bola pilotne realizovaná na Gymnáziu Varšavská v Žiline v marci 2016. Neskôr, pri opakovaných stretnutiach boli realizované nadstavby pod názvom „Čo očakávajú zamestnávatelia od juniorov?“. Počas interaktívneho workshopu žiaci pochopia rôzne aspekty výberových pohovorov. Môžu sa otestovať a získať informácie o rôznych typológiách ľudí a ich vhodnosti na rôznorodé pracovné pozície. Prakticky si vyskúšajú úskalia Assessment a Development centier a prostredníctvom video spätnej väzby zažijú simulované interview.

Príbeh spolupráce

Vybrané referenčné školy: Gymnázium Varšavská Žilina Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava Gymnázium Poštová Košice Gymnázium Tornaľa Stredná odborná škola technická Rožňava Premonštrátske gymnázium Košice Akadémia SOVY Košice Gymnázium Dobšiná

Odkaz realizátorov projektu

Vybrané referencie účastníkov: "Moje pocity boli spočiatku rozporuplné, pretože som netušil, do čoho idem a čo očakávať. Výsledok ma mimoriadne príjemne prekvapil. Interaktívna prednáška načrtla viacero tém a sociálnych sfér, respektíve problémov v nich. Pán Kmeť nám rozprával o soft-skilloch, time a stress manažmente a rôznych iných veciach, ktoré sa ma doteraz dotýkali len okrajovo. Najviac zo všetkého sa mi páčili interaktívne hry na tímovú prácu, ktoré odhalili, že spomínané problémy/nedostatky sa týkajú aj nás samotných. Tri aktívne strávené hodiny mi veľa dali a naozaj milo ma prekvapili, čas uplynul veľmi rýchlo a po skončení som odchádzal s pocitom zadosťučinenia a nutkaním vedieť viac." (Šimon) "Bolo to celé veľmi zaujímavé a dalo mi a to aj takého chrobáka do hlavy, že teraz začínam stále viac a viac rozmýšľať, na akú prácu sa do budúcna hodím... Tie aktivitky aj videá spravili stretnutie zábavnejším, bez nich by to bolo len počúvanie "prednášky", a to by bolo o dosť nudnejšie.. Z aktivít sa mi veľmi páčila tá logická hádanka, a celkovo sa mi páčil aj príklad na postavenia v reálnej práci (napr. to, že líder by mal určiť na začiatku nejakého projektu pravidlá, ktoré sa budú stále dodržiavať, alebo by si mal udržiavať poriadok a kľud medzi ostatnými kolegami,..). " (Laura) "Od tejto prednášky som nemala veľké očakávanie, veď viete, každý sa chce hlavne uliať z vyučovania. Avšak tentokrát to nebolo len o ulievaní sa. Cela prednáška bola urobená zaujímavou formou. Veľa sme sa nasmiali a aj nám to veľa dalo. Dozvedeli sme sa o sebe nové veci a informácie, ktoré môžeme využiť v budúcnosti, keď pôjdeme do zamestnania. Ak by bola možnosť isť na takýto typ prednášky ešte raz určite by som sa prihlásila ako prvá." (Martina)