Brožúra stredných škôl 2021

Názov projektu:
Brožúra stredných škôl 2021
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Ciele projektu:
Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský samosprávny kraj
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:

Popis projektu

Brožúra stredných škôl 2021 v digitálnej podobe, ktorá bude súčasťou stránky www.mojastredna.sk. Prináša informácie o školách a školských zariadeniach v ZP ŽSK v jednotlivých regiónoch, o možnostiach štúdia.
Značky