Buďme fit pre Priemysel 4.0

Názov projektu:
Buďme fit pre Priemysel 4.0
Meno aktéra:
Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave
Partneri:

Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci, HTL Mödling Rakúsko, BFI Burgenland, Rakúsko, UPSVAR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj
Lokalita:
Trnava, Senec
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Roman Michalička
E-mail:
michalicka@dsakademien.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Náš projekt je zameraný na modernizáciu a spoluprácu škôl na cezhraničnom území – Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a Dolné Rakúsko a Burgenland. Stredné technické školy vytvorením moderných technologických podmienok vyvíjajú spoločne študijné plány, ktoré budú pripravovať absolventov technických odborov pre zamestnávateľov v podmienkach Priemyslu 4.0. Simulované podmienky automatizovanej výroby a zároveň rozvoj mäkkých zručností ich pripraví pre aktuálne potreby trhu práce.

Príbeh spolupráce

Nová skúsenosť pre nás bola už len spoločná tvorba projektu, jeho písanie a teraz koordinácia, keďže ide o medzinárodný projekt. Ukázalo sa, že všetci účastníci na Slovenskej strane sú schopní sa dohovoriť aspoň základnou nemčinou, čo spôsobilo, že naša korešpondencia aj osobné (teraz online) stretnutia prebiehajú v nemčine. Projekt nám umožnil poznanie, že hoci sú školy na dvoch stranách hranice, ich technické zabezpečenie nie je až také rozdielne ako by sme čakali, čo sa týka modernosti, teda máme podobnú štartovaciu čiaru.

Značky