Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes/ Erasmus+

Názov projektu:
Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes/ Erasmus+
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok
Partneri:

„Kato Drys Community Council – Cyprus
Krakowskie Szkóły Artystyczne Krakov – Poľsko“

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Cyprus, Krakov
Obdobie realizácie:
2017
Kontaktná osoba:
Mgr. Zlatica Svitanová
E-mail:
zlatica.svitanova@gmail.com
Telefón:
421 904255122

Popis projektu

„V nadväznosti na projekt ERASMUS+ 2017 našich 12 žiakov z druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb absolvovalo 3 týždňovú súvislú prax na Cypre, kde sa venovali tradičným technikám a práci z prírodných materiálov. Následne ďalších 10 žiakov z odboru fotografický dizajn strávi 2 týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove. Rovnako ako v predchádzajúcich uvedených projektoch okrem pracovnej činnosti spoznávali históriu a dejiny kultúry daných krajín, čo je súčasťou štúdia žiakov.“

Príbeh spolupráce

Techniky získané počas stáže na Cypre v rámci projektu Erasmus+: ikonografia, tvorba tradičnej a súčasnej mozaiky, práca s hlinou- výroba symbolických zvierat (podľa nájdených artefaktov z antických vykopávok). výroba špagátu z listov rastlín, zhotovenie výpletu na stoličky tradičným cyperským spôsobom, zhotovenie výpletu na nábytok z listov juky, tvorba mozaiky- dekorovanie nábytku. reštaurovanie nábytku na Cypre výroba tradičných stoličiek z drevnatého feniklu, výroba strieborných šperkov, výroba keramiky na pôvodných drevených rotačných podstavcoch, nástenná maľba.

Odkaz realizátorov projektu

Žiaci v rámci projektu Erasmus + získali zručnosti cez poznávanie nových techník, nové formy, metódy vyučovania, kultúri iných krajín

Značky