Čo je naozaj dôležité? – Základné učivo v Prírodných vedách( Chémia)

Názov projektu:
Čo je naozaj dôležité? – Základné učivo v Prírodných vedách( Chémia)
Meno aktéra:
Mária Smreková - 1.súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská20, BA
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
1. súkromné gymnázium v Bratislave Bajkalská 20, Bratislava
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
RNDr. Mária Smreková
E-mail:
marismre@gmail.com alebo marismre@1sg.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Zameranie obsahu vzdelávania v prírodných vedách( chémia) nesmeruje na rozvíjanie logického myslenia a prepájanie pojmov a vzťahov medzi nimi v ostatných prírodných vedách. Tréning kompetencií logického myslenia je podmienkou pre kritické myslenie a kreativitu nielen v podmienkach školy, ale predovšetkým v praktickom živote. V súčasnom obsahovom štandarde pre chémiu na gymnáziách nie je cieľom podchytené prepájanie prírodných javov v biológii, chémii a fyzike. Úzko zadefinované množstvo informácií neumožňuje naučiť sa skutočne pracovať a neprepájať pojmy a vzťahy medzi nimi v obsahoch fyziky, biológie a chémie. Naším cieľom je postaviť obsahový štandard chémie na gymnáziu na Základnom učive, ktoré je súborom pojmov a vzťahov medzi nimi, ktoré sú nutné a postačujúce na to, aby žiak mohol sám, alebo efektívnejšie s učiteľom, postúpiť do hlbšieho poznávania v prírodných vedách, a tak prejsť do ďaľšieho cyklu vzdelávania. Obsah v chémii plánujeme na gymnáziu rozdeliť na dve časti. Prvé dva roky budú žiaci pracovať s témami: stavba látky, chemické väzby, ich zmeny a ich dôsledky a podmienky priebehu chemických reakcii v Anorganickej, Organickej chémii a Biochémii. 3. a 4. roč. sa budú venovať špecifickému zameraniu štúdia na zvolenom profile a seminári z chémie, podľa záujmu o typ pomaturitného štúdia.Podstatná zmena je v priestore, ktorý bude venovaný tréningu kľúčových kompetencií ako sú: komunikácia. logické operácie a tréningu osobnostného rastu zrením ku všeľudským hodnotám.

Príbeh spolupráce

Štyridsaťročná práca v pozícii učiteľky chémie a fyziky na slovenských gymnáziách, ako aj pozícia zástupkyne riaď. a riaditeľky gymnázia mi dala možnosť formulovania nového a všeobecnejšieho pohľadu a nadhľadu nad štúdiom našich gymnazistov v prírodných vedách. Podieľala som sa na vzdelávaní viacerých víťazov celoštátnych olympiád v chémii a fyzike ako aj medzinárodných olympiád a súťaží, ako napr. Turnaj mladých fyzikov. 15 rokov som dávala anketu žiakom, ktorí sa dostali na naše gymnázium po prijímacích pohovoroch s cieľom porozumieť, čo sa vlastne na ZŠ z chémie naučili. Výsledok bol stále rovnaký. NIČ, ani z chémie ako vedy, ani z chémie pre praktický život, ani z tréningu logických úvah, ani z ochrany životného prostredia a už vôbec nie zo spojitosti pojmov a ich vzťahov v prírodných vedách všeobecne. Preto som v spolupráci s kolegyňami začala preorávať osnovy Chémie aj Fyziky, aby sme nechceli od žiakov len bifľovanie informácií, ale hlavne samostatnú prácu pri ich vyhľadávaní, triedení a trénovanie ostatných kľúčových kompetencií. To je dôvod prečo mi záleží na tomto projekte.