cseregyerek.sk – rozumieme.si

Názov projektu:
cseregyerek.sk – rozumieme.si
Meno aktéra:
Občianske združenie S(z)lomarát
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovensko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Patricia Valentínová
E-mail:
valentinova@5zszv.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt pomáha búrať zábrany a strach a zvyšuje pochopenie, otvorenosť a toleranciu. Je vhodný pre deti od 10-15 rokov. Projekt v súčasnej dobe prebieha v online forme. Dieťa spoznáva predstaviteľa národnostnej menšiny na Slovensku, pre ktorého je slovenčina druhým jazykom. Podporuje maďarské dieťa zo Slovenska pri osvojení slovenčiny a učí sa tak niečo o svojom materinskom jazyku, ako aj o procese učenia ďalšieho jazyka