[DEMO]cracy

Názov projektu:
[DEMO]cracy
Meno aktéra:
Change Your Self
Partneri:

Organizácie z Poľska, Maďarska, Česka, Rumunska, Turecka a Španielska

Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Mládež od 17 do 24 rokov
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Dedinky - Mlynky
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Jakub Szepesgyorky
E-mail:
jakub@yourchange.eu
Telefón:

Popis projektu

11 dňová mládežnícka výmena zameraná na simuláciu demokratickej spoločnosti