Diamantová cena

Názov projektu:
Diamantová cena
Meno aktéra:
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Partneri:

Karpatská nadácia

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Financovanie vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Riadenie a manažment škôl
Región:
Pilot projektu sa spúšťa v Prešovskom a Košickom kraji. Od školského roka 2021/22 je v pláne rozšíriť projekt aj do iných krajov.
Lokalita:
Pilot projektu sa spúšťa v Prešovskom a Košickom kraji. Od školského roka 2021/22 je v pláne rozšíriť projekt aj do iných krajov.
Obdobie realizácie:
Projekt sa spúšťa v roku 2021
Kontaktná osoba:
Jana Kubíková
E-mail:
jana.kubikova@dofe.sk
Telefón:
421 948 667 301
Web:

Popis projektu

Ide o program zameraný na rozvoj učiteľov a riaditeľov škôl zapojených do DofE. Tento program je postavený na princípoch a hodnotách DofE. Pozostáva zo štyroch oblastí, a to: Vízia školy, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Efektívne využívanie zdrojov a Starostlivosť o svoje duševné zdravie (Wellbeing). Program Diamantová cena tak pomáha zapojeným školám prostredníctvom vytvorenia vízie stanoviť ich smerovanie, pomôže im budovať funkčné tímy a zefektívňovať komunikáciu v nich. Taktiež im ukáže spôsoby, ako zefektívniť využívanie ich zdrojov a naučí ich ako rôznymi spôsobmi získavať financie na ich aktivity. V neposlednom rade im odpovie na otázku “Ako nevyhorieť?”. Zapojení učitelia a riaditelia najskôr absolvujú intenzívny 3 dňový kurz, ktorý im pomôže hlbšie pochopiť jednotlivé oblasti. Následne si v týchto oblastiach nastavia ciele a realizujú ich na svojich školách. Počas tohto obdobia ich sprevádzajú mentori z biznisu. Na konci programu úspešní absolventi dostanú Diamantové ocenenie a stanú sa členom absolventského klubu Diamantovej ceny.