Digitálne zručnosti pre život

Názov projektu:
Digitálne zručnosti pre život
Meno aktéra:
Slovenská informatická spoločnosť
Partneri:
Ciele projektu:
Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Digitálne zručnosti
Úroveň vzdelávania:
digitálne zručnosti
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Digitálne zručnosti
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
vybrané stredné školy
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mária Baxová, vedúca kancelária ECDL
E-mail:
milanft@gmail.com
Telefón:
421 903959249

Popis projektu

Je to projekt zvyšovania digitálnych zručnosti žiakov stredných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci ktorého si 70 učiteľov a 1.200 žiakov zvýšilo svoje digitálne zručnosti a získalo mezinárodne uznávanýý certifikát ECDL.

Príbeh spolupráce

Silný vklad učiteľov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí vložili do vzdelávania žiakov veľa energie a pozitívny prístup vysúťaženého dodávateľa projektu, ktorým bolo Akreditované testovacie centrum UNIKREDIT, J. Ďurica, ako aj vysoký záujem žiakov o získanie digitálnych zručností prekonali naše očakávania. Hodnotenie projektu bolo predložené na porade riaditeľov NSK v auguste 2020 a všetci spontánne potvrdzovali výnimočnú atmosféru, v ktorej sa projekt realizoval vďaka týmto trom faktorom.