Dve ruky mám

Názov projektu:
Dve ruky mám
Meno aktéra:
Národné tréningové centrum práce SK, n.o.
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Informálne / Praktické odborné zručnosti
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Prešov
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Jana Krajkovičová
E-mail:
jana.krajkovicova@gmail.com
Telefón:
421 911880069

Popis projektu

Projekt Dve ruky mám inšpiruje a podporuje matky na materskej dovolenke či rodičovskom príspevku a prostredníctvom série praktických aj teoretických workshopov pre nich vytvára príležitosti na podnikanie v oblasti handmade tvorby. Workshopy vedú experti z praxe a mamičky či aktívne ženy sa počas nich naučia rôzne techniky handmade tvorby ale aj základy marketingu, ekonomiky, podnikania. Všetci zapojení experti sú k dispozícii počas celej doby trvania projektu a aj bezprostredne po ňom na individuálne konzultácie.

Príbeh spolupráce

Pandémia nám priniesla obrovskú skúsenosť. Celý projekt (vrátane vedenia praktických workshopov) sme museli premiestniť do online sveta a vymyslieť to tak, aby sme nemuseli meniť rozpočet či indikátori. Paradoxne práve tento presun otvoril náš projekt pre omnoho širšie publikum v rámci celého Slovenska. Všetci spolupracujúci experti však boli tejto odvážnej zmene prístupní a nápomocní.

Odkaz realizátorov projektu

Náš mikroprojekt si všimla televízia Markíza, čo nás nesmierne potešilo a dodalo nám energiu do ďalšej práce.