Edugame Migration

Názov projektu:
Edugame Migration
Meno aktéra:
Impact Games
Partneri:

Butterfly Effect

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava, Zvolen, Brezno a Michalovce
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Jakub Žaludko
E-mail:
jakub.zaludko@impactgames.eu
Telefón:
Web:

Popis projektu

Projekt Edugame Migration má za cieľ systematicky zvýšiť povedomie o fenoméne migrácie v kontexte rozvojovej pomoci. Systematickosť nášho prístupu k téme bude spočívať v ukotvení ponúkaného riešenia vo vzdelávacom systéme na Slovensku cez výrobu edukačnej hry na tému migrácie, na prácu s ktorou bude vytrénovaných 40 učiteľov na Slovensku učiacich na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Edukačná hra má ambíciu zjednodušiť prácu pedagógov pri výklade a vyučovaní o migrácii. Študentom druhého stupňa základných škôl, stredných škôl, mladým ľuďom vo všeobecnosti ako aj širšej verejnosti prinesie projekt digitálny produkt vo forme mobilnej hry, ktorý dokáže efektívne zaujať ich pozornosť a ktorého efektívnosť je ľahké monitorovať a vyhodnocovať.