EDUpoint Snina

Názov projektu:
EDUpoint Snina
Meno aktéra:
Nadácia Pontis
Partneri:

Živica, Komenského inštitút

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, Rodičia, lídri vo vzdelávaní, študenti
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Snina
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Karľová
E-mail:
jakarlova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Zámerom EDUpointu v Snine je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Príbeh spolupráce

V roku 2018 som spoznala Živicu a Komenského inštitút. Veľmi sa teším na stretnutia s učiteľmi z celého Slovenska na neformálnom vzdelávaní organizovanom spomínanými inštitúciami. Po každom stretnutí som nabitá energiou, ktorá mi dodáva šťavu vo vzdelávaní. Vďaka nim spoznávam tajomstvá vzdelávania detí i dospelých. Spoznala som kolegov - učiteľov s rovnakou diagnózou - láskou k učiteľskému povolaniu. Vďaka Komenského inštitútu spoznávame aj iné školy na Slovensku, či v Českej republike, kde sa to dá robiť kvalitnejšie. Dnes je mi cťou byť členkou Expertného tímu Komenského inštitútu.