Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Názov projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Meno aktéra:
Gymnázium arm. gen.L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Humenné
Obdobie realizácie:
2015
Kontaktná osoba:
PhDr. Radoslav Turík
E-mail:
gymhum@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie digitálnych materiálov pre humanitné predmety: dejepis a geografiu. Hlavnou myšlienkou je spolupráca všetkých škôl na materiáloch, z ktorých môžu čerpať informácie aj ostatní. Vytvorené informácie sa budú môcť použiť na výučbu, exkurziu alebo súkromné účely.