Erasmus+ „Healthy Europe“

Názov projektu:
Erasmus+ „Healthy Europe“
Meno aktéra:
ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen
Partneri:

eTwinning

Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Alena Feriancová
E-mail:
feriancova@5zszv.edu.sk
Telefón:
421 903163631

Popis projektu

V téme Zdravá Európa sa spojili žiaci základných škôl z Belgicka, Fínska, Portugaska, Slovenska a Švédska, aby počas 2-ročného projektu spolupracovali na téme zdravie z rôznych pohľadov. Okrem zvyšovania svojich komunikačných zručností v anglickom jazyku sa žiaci aktívne zapájajú do aktivít, ktoré majú za cieľ vytvoriť v škole vhodné príležitosti pre podporu zdravia. Zvyšujú ich povedomie o ochrane zdravia nielen fyzického, ale aj duševného. Súčasťou témy zdravia je aj stravovanie a ochrana životného prostredia, veľkú pozornosť venujeme socializácii detí. Žiaci v školách tvoria, pripravujú, overujú svoje návrhy na zlepšenie podmienok, zdieľajú ich so svojimi rovesníkmi v partnerských krajinách. Osobné stretnutia žiakov a učiteľov počas zahraničných mobilít sú vyvrcholením práce na každej podtéme, ktoré pomáhajú získavať praktické skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou, vzájomnou toleranciou ako budúci občania EÚ. Výsledkom spolupráce sú výstupy materiálne, jazykové, ale aj nemateriálne ako zručnosti, skúsenosti, zážitky.

Odkaz realizátorov projektu

V projektoch Erasmus+ (predtým Sokrates, Comenius) pracujeme už 20 rokov a stále nás to baví... Ďakujeme za skvelé príležitosti