Erasmus+ HEREDITAS Here Discover International Treasure And Survive

Názov projektu:
Erasmus+ HEREDITAS Here Discover International Treasure And Survive
Meno aktéra:
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Partneri:

Osnovna skola Sunja, Chorvátsko
Krieza middle school, Krieza, Grécko
IGS Schaumburg, Stadthage, Nemecko
Gymnázium a Jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky, Zlín, ČR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, Paterna, Španielsko

Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Vivien Bieliková
E-mail:
bielikova@gav.sk
Telefón:

Popis projektu

Témou projektu je pátranie po pokladoch kultúrneho dedičstva v regióne Levice a partnerských krajín v jednotlivých oblastiach jazyka a literatúry, architektúry, národných jedál, folklórnych krojov, piesní a remesiel prostredníctvom tzv. Náučných chodníkov v jednotlivých partnerských krajinách, kde sa okrem objavovania kultúrneho dedičstva budú žiaci učiť základy jazyka partnerských krajín, budú vytvárať úžitkové predmety súvisiace s kultúrnym dedičstvom partnerskej a domovskej krajiny, budú šíriť kultúrne povedomie o svojej krajine prostredníctvom komunikácie v anglickom jazyku. Výsledným produktom projektu bude webstránka www.hereditas.club a tlačená publikácia, kde budú obsiahnuté naše objavy v oblasti kultúrneho dedičstva. https://cutt.ly/cjsQxsM

Príbeh spolupráce

HEREDITAS je jedna z našich spoluprác, kde boli nosnou súčasťou projektu študenti v bádaní, vytváraní, uchovávaní aj šírení výsledkov projektu. Vytvárali videá, prezentácie, komunikovali v anglickom jazyku, s ochotou sa učili nové poznatky, pobyt v rodinách ich obohatil a mnohí z nich to vyhodnotili ako neopakujúcu sa životnú skúsenosť. Každému odporúčajú zažiť kultúru inej krajiny v prostredí hosťovskej rodiny, školy, kde na vlastnej koži boli aktérmi tvorivých dielní, vyučovacích hodín zameraných na kultúrne dedičstvo, učenie sa nového jazyka. Spoznávali kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín zážitkovo, kreatívne.

Odkaz realizátorov projektu

Odporúčame participovať v programe Erasmus+.