Erasmus+ „Pripravujeme sa na európsky trh práce“

Názov projektu:
Erasmus+ „Pripravujeme sa na európsky trh práce“
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Zlaté Moravce, zahraničie Írsko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Horná
E-mail:
oa.zmoravce@gmail.com
Telefón:
421 376421904
Web:

Popis projektu

„Pripravujeme sa na európsky trh práce“. Študenti bilingválnej obchodnej akadémie budú môcť absolvovať odbornú prax v zahraničí, a to konkrétne v Írsku , kde budú vykonávať prax v rôznych podnikoch a spoločnostiach. Budú si tak môcť otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka priamo v praxi, spoznať novú krajinu, ľudí a život v nej, keďže budú dva týždne bývať v írskych rodinách.

Príbeh spolupráce

Cieľom projektu je hlavne prepojenie teoretických vedomostí žiakov s praktickými zručnosťami v reálnom pracovnom prostredí v konkrétnych zahraničných firmách. Žiaci taktiež získajú medzinárodne uznávané certifikáty Europass, čo im môže napomôcť v budúcnosti pri uplatnení sa na medzinárodnom trhu práce.