Erasmus+ THEIA 2014-1-SK01-KA201-000485

Názov projektu:
Erasmus+ THEIA 2014-1-SK01-KA201-000485
Meno aktéra:
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Partneri:

Comunidad del Colegio Nava La Salle,San Cristobal de La Laguna Španielsko,
Grupo Musical da Mocidade Perosinhense,Vila Nova de Gaia, Portugalsko
Serdar Zeren Ortaokulu, Amasya, Turecko
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín,ČR

Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Vivien Bieliková
E-mail:
bielikova@gav.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt THEIA, z lat. znamenajúci svet, bol zameraný na posilnenie enviromentálneho povedomia u žiakov prostredníctvom projektových aktivít. Počas zahraničných mobilít sme získali potrebné vedomosti, skúsenosti v oblasti ekológie, enviromentálnej výchovy a to konkrétne, ako správne separovať odpad. Výsledkom bolo zavedenie separovaného odpadu v každej triede, vybudovali sme skleník, kompostovisko v areáli školy. Naučili sme sa počítať tzv. potravinové kilometre, analyzovali sme vzorky pôdy a vody v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom. Učitelia partnerských krajín vytvorili metodickú priručku zameranú na prírodné vedy: geografiu, chémiu ako aj pracovné listy a metodiku v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá slúži ako pomôcka na hodinách geografie a chémie.

Príbeh spolupráce

Projekt THEIA bol zaujímavý nielen témou - oblasť enviromentálnej výchovy - ale aj paratnerstvom s 8-ročnými gymnáziami, ZŠ ale aj ZUŠ. V každej partnerskej škole sme získali skúsenosti a vedomosti z tejto oblasti iným spôsobom. Kým na Kanárskych ostrovoch sme zhliadli separovanie odpadu, pestovanie bio-záhradiek, zber vrchnákov z plastových fliaš - venovaný na charitatívne účely, ale aj starostlivosť o chránený druh motýľa priamo v škole, v ČR sme zase zažili proces výroby ekologických potravín a celú eko-dedinku Hostětín, kde aj vykurovanie celej dediny bolo zabezpečené biomasou. V Portugalsku sme zažili koncert a boli súčasťou 500 členného orchestra, kde sa hralo aj na nástroje vyrobené z odpadov a eko-materiálov deťmi a ich učiteľmi. Všetky tieto poznatky a skúsenosti boli nezabudnuteľným zážitkom pre nás - učiteľov, žiakov a výsledky tohto projektu máme dodnes.

Odkaz realizátorov projektu

Prajeme každej škole participáciu v programe Erasmus+.