Erasmus+: „Získajme praktické odborné zručnosti v zahraničí“

Názov projektu:
Erasmus+: „Získajme praktické odborné zručnosti v zahraničí“
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Poprad
Partneri:

zamestnávatelia v Londýne, na pracoviskách ktorých študenti vykonávali odbornú stáž (cestovné kancelárie, účtovnícke firmy, vzdelávacie inštitúcie, realitné kancelárie a pod.)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia, odborné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, podnikania, ekonomiky, obchodu
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
odborné vzdelávanie, jazykové kompetencie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Londýn, Veľká Británia
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Mgr. Natália Ivanková
E-mail:
nataliaivankova01@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

V rámci projektu Erasmus+, kľúčová akcia KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave bol realizovaný v roku 2019 projekt s názvom „Získajme praktické odborné zručnosti v zahraničí“. Študenti školy študijného odboru obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu absolvovali 2-týždňovú odbornú stáž priamo na pracoviskách zamestnávateľov v Londýne, a to v cestovných kanceláriách, účtovníckych firmách, vzdelávacích inštitúciách, realitných kanceláriách a pod. Žiaci tým získali nové odborné znalosti a zručnosti a zdokonalili aj svoje jazykové kompetencie.

Príbeh spolupráce

Pred začiatkom projektu sme nadviazali spoluprácu s ADC College v Londýne, ktorá nám sprostredkovala zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých študenti absolvovali odbornú stáž v Londýne. Tiež nám pomohla sprostredkovať a zabezpečiť ubytovanie a stravovanie v Londýne pre účastníkov projektu (žiakov a sprevádzajúcich pedagógov) a ďalšie organizačné záležitosti. Aj počas pobytu v Londýne pre žiakov zabezpečovala servisné služby. Vzájomná spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni.