Euroscola

Názov projektu:
Euroscola
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Partneri:

Európsky parlament

Ciele projektu:
Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Globálne problémy – životné prostredie - zamestnanosť mladých ľudí - zvýraznenie dôležitosti jazykových kompetencií
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Zlaté Moravce
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2017, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Szoboňová
E-mail:
oa.zmoravce@gmail.com
Telefón:
421 376421904

Popis projektu

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola sa môže zapojiť sa do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať. Cieľom je posilniť verejnú debatu o Európskej únii podľa zvolených tém, prezentovať svoje vedomosti o EÚ, viesť žiakov k formovaniu vlastných postojov a názorov na fungovanie života v EÚ, vhodne argumentovať svoje postoje.

Príbeh spolupráce

Naša škola pripravila v rámci tohto projektu rôzne aktivity: napr. prednášku o migrácii s Mgr. Janou Kadlečíkovou, pracovníčkou Centra výskumu etnicity a kultúry, besedu s poslancom NR SR Mgr. M. Kérym, v rámci témy "Kvalita života – ochrana detí" sme sa zaujímali o život dievčat – matiek umiestnených v Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach a zvlášť sme sa zaujímali o našu žiačku, ktorá je matkou a je umiestnená v tomto Reedukačnom centre. Ďalej sme usporiadali na škole "Zero waste-plastic free day", kedy sme vyzvali všetkých žiakov a pracovníkov k tomu, aby sme v tento deň nepoužívali plasty, uskutočnili sme besedu na tému "Globálna výzva – klimatické zmeny" s Ing. . Gutmanom, environmentálnym a energetickým špecialistom, ktorý sa ako bývalý pracovník Ministerstva životného prostredia SR a súčasný pracovník SPP distribúcia, zameriava predovšetkým na emisie, klimatické zmeny a s tým súvisiacu ochranu životného prostredia. Naša práca na projekte Euroscola vyvrcholila tým, že naši žiaci mali dvakrát možnosť navštíviť v rámci tohto projektu Europarlament v Štrasburg a kde spolu s ostatnými žiakmi z 22 krajín zažili pocit „byť europoslancom“. Žiaci pracovali v medzinárodných skupinách a pripravovali návrhy na zlepšenie života občanov EÚ a riešili súčasné problémy napr. v oblasti migrácie, zamestnanosti, budúcnosti Európy. Účasťou na tomto projekte žiaci mali možnosť nadviazať nové priateľstvá, reprezentovať školu a Slovensko, precvičiť si angličtinu, získať vedomosti o tom, ako funguje Európsky parlament a získať nezabudnuteľné zážitky.