Finančná sloboda OVB

Názov projektu:
Finančná sloboda OVB
Meno aktéra:
Akadémia vzdelania OVB, n. o.
Partneri:

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Ciele projektu:
zvýšenie finančnej gramotnosti Slovákov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
finančná gramotnosť a finančná nezávislosť
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
od roku 2017 doteraz
Kontaktná osoba:
Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová
E-mail:
csr@ovb.sk
Telefón:

Popis projektu

Finančná sloboda je stolová hra s moderátorom, ktorá umožňuje simulovať 30 rokov života rodiny za cca 2,5 hodiny – voláme ju aj „trenažér života“. Úlohou hráčov je narábať s financiami tak, aby uspokojili potreby rodiny a napĺňali jej ciele s využitím finančných produktov. Cieľom hry je finančné vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti, s cieľom vedieť dosiahnuť finančnú nezávislosť. Je to stav, kedy človek nie je závislý od príjmu zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy – renta z neho mu pokryje všetky bežné výdavky. Odvtedy pracuje nie preto, že musí, ale preto, lebo ho to baví a napĺňa. Alebo si užíva dôchodkový vek bez zníženia svojej životnej úrovne.

Príbeh spolupráce

Projekt sme pripravili v roku 2017 v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a v spolupráci s českými autormi hry a finančnými sprostredkovateľmi spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko. Hra je verne prispôsobená podmienkam slovenského finančného trhu a je určená pre hráčov od 10 do 90 rokov. Do škôl ju prinášajú certifikovaní lektori, ktorí dodržiavajú Kódex etiky lektora CSR projektu OVB, s verejnosťou ju hrajú moderátori z radov spolupracovníkov OVB. Často sa nám stáva, že deti, ktoré prišli na hru s rodičmi a s nechuťou, preberajú po chvíli hry iniciatívu a učia rodičov, ako sa správne rozhodovať. Hru hrávajú aj seniori na to, aby sa nestali obeťami "šmejdov" a tiež aby vedeli poradiť svojim vnukom so správnym manažmentom financií. Do konca roka 2020 cez toto zážitkové vzdelávanie vo finančnom plánovaní prešlo s OVB už vyše 12 000 študentov a najmenej toľko dospelých Slovákov.

Odkaz realizátorov projektu

Svet financií je s pomocou hry Finančná sloboda prehľadný, zrozumiteľný a zábavný.