Fínske triedy

Názov projektu:
Fínske triedy
Meno aktéra:
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Partneri:
Ciele projektu:
dizajnovanie priestorov pre vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
škola
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Róbert Andrejko
E-mail:
riaditel@sskp.sk
Telefón:
421 904243784

Popis projektu

Dizajnové riešenie interiéru tried na gymnáziu s vytvorením kultivovaného priestoru, ktorý podporuje prácu v skupinách, ponúka komunitný priestor a zároveň robí miestnosť maximálne multifunkčnou.

Odkaz realizátorov projektu

Dajte ľuďom dôveru a uvidíte čo sú zázraky :) ...