Games against hoaxes – game based approach to critical thinking education of youth

Názov projektu:
Games against hoaxes – game based approach to critical thinking education of youth
Meno aktéra:
Impact Games
Partneri:

Brodir s.r.o. ; PRONI Centar za socijalno poducavanje ; Drustvo ljubiteljev igranja vlog D20

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava, Liptovský Mikuláš, Michalovce
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Veronika Golianová
E-mail:
vero.golianova@impactgames.eu
Telefón:
Web:

Popis projektu

V dnešnej informačnej dobe je kritické myslenie kľúčovou kompetenciou. Nárast falošných správ a hoaxov je však ukážkou toho, že pre mnoho ľudí je výzvou schopnosť správne vyhodnotiť všetky informácie, ktoré sa k nim dostanú. Je naliehavo potrebné posilniť tieto kompetencie, najmä medzi mládežou, ktorá trávi veľa času na sociálnych médiách – obvyklom zdroji dezinformácií. Pedagógovia a pracovníci s mládežou v tomto ohľade zohrávajú kľúčovú úlohu, avšak často im chýbajú potrebné nástroje, inovatívne prístupy a kompetencie na kvalitné pokrytie tejto témy vo výučbovom procese. V medzinárodnom projekte Games against hoaxes, ktorý je podporený z programu Erasmus+ sa preto zameriavame na rozvoj schopností pedagógov a pracovníkov s mládežou aplikovať metódu založenú na hre na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Vrámci projektu vytvoríme edukačnú stolovú hru a metodiku so zameraním na výučbu kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mládeže. Súčasťou projektu je aj školenie pre pedagógov a pracovníkov s mládežou ako aplikovať túto metódu v ich práci.