Grantový program – „Vráťme šport do škôl“ 2021

Názov projektu:
Grantový program – „Vráťme šport do škôl“ 2021
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Ciele projektu:
Financovanie vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, Výzva január 2021
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

Cieľ programu: – modernizácia a rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry, – výstavba novej športovej infraštruktúry, – zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, čím sa vytvára prostredie vhodné pre rozvoj športu a pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám pre deti a mládež i širokú verejnosť ako aj predchádzanie vzniku negatívnych sociálno-patologických javov.