HLAS MLADÝCH – NiKRaM 2020

Názov projektu:
HLAS MLADÝCH – NiKRaM 2020
Meno aktéra:
Nitrianska krajská rada mládeže
Partneri:
Ciele projektu:
Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Sieťovanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
NRSK
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Lucia Richterová
E-mail:
nikram.info@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

HLAS MLADÝCH pre NiKRaM v roku 2020 znamená odrazový mostík a naštartovanie organizácie, ktorá vznikla s cieľom rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni NRSK. Cieľom je taktiež zvýšiť kvalitu mládežníckej politiky na úrovni NRSK. Ide aj o významný krok a podporu sieťovania aktérov aktívnych v oblasti práce s mládežou, podporu zvýšovania povedomia z pohľadu mladých ľudí na tému aktívneho občianstva a úroveň ich participácie. Projekt zabezpečuje zber podnetov a potrieb mladých ľudí a napomáha vytvoriť diskusiu, kde sa tieto podnety môžu zohľadniť pri tvorbe strategických dokumentov pre mládež na úrovni NRSK. Aktivity projektu priblížia mladých ľudí a dôležitých dospelých a majú ambíciu naštartovať ich aktívnu spoluprácu na úrovni NRSK. Aktivity projektu boli navrhnuté tak, aby mali rovnomerný dopad naprieč celým krajom a zapojili mládež vo všetkých okresoch NRSK. Prostredníctvom 20 aktivít projekt priamo zapája 171 mladých ľudí vo veku 13 – 30 rokov, 67 pracovníkov s mládežou, 7 expertov, 20 mimovládnych organizácii, vytvorí 8 informačných a propagačných nástrojov a prostredníctvom nich vytvorí sieť 2500 fanúšikov na sociálnych sieťach, 300 odberateľov informačného listu tzv. newslettra a pomôže tak prepojiť a inšpirovať mladých ľudí a organizácie s rovnakým záujmom a cieľmi, a to zlepšiť prostredie pre prácu s mládežou v NRSK. Aktivity projektu su rovnomerne rozmiestnené naprieč celým NRSK.
Značky