Ide sa do lesa!

Názov projektu:
Ide sa do lesa!
Meno aktéra:
SOSNA
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, CŽV, rodičia, pedagógovia
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Zdravie a wellbeing
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
košický kraj
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
omar.sosna@gmail.com
E-mail:
omar.sosna@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Deti potrebujú prírodu, slobodnú hru a neorganizovaný čas. Nedostatok týchto vecí sa podpíše na ich fyzickej aj psychickej kondícii. V programe Ide sa do lesa ponúkame zážitky pre rodičov a deti, učiteľov a žiakov, v prírode. Testovali sme spolu 50 a viac aktivít, ktoré by deti do 12 rokov mali zažiť. Zdanlivo bežné, ale predsa pre dnešné deti neobvyklé. A je toho oveľa viac, čo v deťoch podporuje tvorivosť, zlepší koncentráciu, jemnú aj hrubú motoriku, podporí zmysel pre tímovú prácu. Zapletali sme tráve vrkoče, brodili rieku, stavali kamenné pyramídky, hádzali žabky do rieky, piekli chlebové hadíky na ohni, robili prekrásne magické palice pamäte, stavali v lese prístrešok, váľali sa dolu kopcom po materinej dúške…..a aj boli sami v tichosti v lese a počúvali jeho zvuky. Ponúkame pre učiteľov aj rodičov kurzy, školenia, metodické dni, všetko outdoor. V súčasnej dobe aj webináre. Pre decká zážitkové programy v lese, pri rieke, na lúke, s minimom prostriedkov, materiál je predsa v prírode.

Príbeh spolupráce

Možno to nie je príbeh o spolupráci, ale o zanietení ľudí, ktorí deťom aj rodičom ponúkajú. Jedným z našich partnerov je Centrum voľného času v Košiciach a zanietená pani riaditeľka si u nás objedná deň prímestského tábora, na ktorom s deťmi von s programom Ide sa do lesa. Vidíme rozdiely medzi deťmi, pre ktoré je takýto program niečo prirodzené a pre ktoré je to nuda a dokonca strach. Hovorí sa tomu odborne biofóbia, strach zo živého. Sme radi, že takíto osvietení riaditelia a učitelia, ktorí deckám pomáhajú nebáť a zlepšovať sa, existujú.