InkluCiTy

Názov projektu:
InkluCiTy
Meno aktéra:
InkluCiTy
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Sieťovanie, podpora rodín a spoluprác rodina - škola
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
podpora sa týka rodín s deťmi v akomkoľvek stupni vzdelávania
Forma vzdelávania:
homeschooling aj individuálne vzdelávanie v kombinácii so školským
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko - tel, mail, soc.siete, mimo pandémie aj prezenčne v Bratislave
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Lucia Rosáková
E-mail:
lucia.kuzminova@gmail.com, inklucity@gmail.com
Telefón:
421 904558536
Web:

Popis projektu

laické poradenstvo v nútenom homeschoolingu detí s diverzným potenciálom, peer-podpora