Inováciami meníme vzdelávanie

Názov projektu:
Inováciami meníme vzdelávanie
Meno aktéra:
Mgr. Jana Karľová
Partneri:

Komenského inštitút, Živica

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Zemplín, Snina
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Karľová
E-mail:
jakarlova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Hlavným zámerom je zmena frontálneho spôsobu vyučovania na učenie inovatívnymi metódami pomocou plodiny FAZUĽA, ktorá je tu, mimochodom, už vyše 8000 rokov a ľuďom na Zemplíne vždy pomohla zahnať hlad. Prejdeme v Základnej škole na Komenského ulici v Snine každým predmetom v každej triede, vytvoríme triedne laboratóriá a založíme školskú záhradu. Okrem školských aktivít s deťmi a rodičmi založíme neformálnu skupinu inovatívnych učiteľov Zemplína.

Príbeh spolupráce

Mám skoro 30-ročné skúsenosti ako učiteľka špeciálnej základnej školy, učila som rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sama patrím skôr k hyperaktívnym ľuďom, nemám rada nudné vyučovanie. Dokážem vyučovať na Brekovskom hrade i priamo v prezidentskom paláci. Teším sa ak mi na vyučovanie prídu aj rodičia žiakov, pozývam umelcov, cestovateľov, babky s krosnami či športovcov. Využívam pri svojej práci hlavne zážitok, aby žiaci mohli nielen počuť a vidieť, ale aby zažili a boli vtiahnutí do diania. Ak ste počuli o učiteľke, ktorá priviedla do školy ako učebnú pomôcku živého koňa, alebo darovala kozu rómskej rodine, či učila v kroji, tak ÁNO, som to ja. Že takýto spôsob vyučovania je správny, mi potvrdila odborná porota v roku 2018, kedy som sa stala jednou z finalistiek národnej ceny Učiteľ Slovenska. Aby som mohla všetky aktivity realizovať s deťmi a ich rodičmi, v roku 2015 som zriadila občianske združenie Gaštanový koník.

Odkaz realizátorov projektu

Všetky aktivity sú dostupné na sociálnej sieti FB Gaštanový koník.

Značky