Inšpiračný klub

Názov projektu:
Inšpiračný klub
Meno aktéra:
učitelia na Ekonomickej fakulte TUKE
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Technická univerzita v Košiciach
Obdobie realizácie:
2019, 2020
Kontaktná osoba:
Miriam Šebová
E-mail:
miriam.sebova@tuke.sk
Telefón:

Popis projektu

Inšpiračný klub učiteľov bol založený učiteľmi v roku 2019 s cieľom vzájomne sa inšpirovať a nájsť nové prístupy v pedagogickom procese na fakulte.

Príbeh spolupráce

V inšpiračnom klube sa snažíme tvoriť, chceme vytvoriť komunitu učiteľov, ktorá si bude vzájomne pomáhať a zdieľať inovácie vo vzdelávaní.

Odkaz realizátorov projektu

Vysokoškolskí učitelia potrebujú pozornosť a pomoc pri rozvíjaní inovácií vo vzdelávaní.