ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association/ Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Názov projektu:
ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association/ Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier
Meno aktéra:
Ing. Jarmila Buchová, PhD.
Partneri:

viac ako 60 vzdelávacích centier v 17 krajinách: https://www.iseia.eu/zoznam-centier

Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
spolupráca
Región:
zahraničie
Lokalita:
Celosvetovo
Obdobie realizácie:
do roku 2014, v procese realizácie, od roku 2014
Kontaktná osoba:
Ing. Jarmila Buchová, PhD.
E-mail:
jarmila.buchova@gmail.com
Telefón:
0049 151 540680 44

Popis projektu

Poslaním združenia je podpora a rozvoj vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami. Realizácia rôznych projektov, napr. online časopis Ceruzky vo svete: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Príbeh spolupráce

Spoluprácu medzi jednotlivými vzdelávacími centrami zabezpečujeme prostredníctvom: koordinácie spolupráce členských centier, ktoré spadajú do oblasti neformálneho vzdelávania detí; výmenou skúseností v oblasti vzdelávania detí, pre ktoré je slovenčina druhým jazykom; realizáciou spoločných projektov; zastupovania centier voči 3. osobám.

Značky